< Späť na o nás

PhDr. Alena Babirátová

Psychologička a psychoterapeutka pre dospelých a páry, lektorka

Prečo práve psychológia? Bolo to asi aj vďaka rodičom, ich spoločným rozhovorom o práci, o medziľudských vzťahoch... A tak som sa dala na dráhu pracovnej psychológie, z ktorej mám spravenú štátnicu na FFUK v Bratislave v roku 1986. Už počas štúdia som ale cítila, že bližšie je mi poradenstvo a tak doktorát už bol o poradenskej psychológii. Takmer od nástupu na moju profesijnú prax som mala záujem o zvyšovanie svojej kvalifikácie. 1987-89 Kurz v skupinových formách práce s mládežou s poruchami správania (150 hodín) Potom nasledovalo niekoľko rokov pracovnej prestávky, vzhľadom na moje materské povinnosti a radosti s dvomi, krátko po sebe narodenými deťmi. 1993 - 1997 výcvik v systemickom prístupe ku klientovi (200hodín) 1998 Komunitný výcvik v skupinovej psychoterapii (500 hodín) V nasledujúcich rokoch som sa zúčastňovala pre mňa na zaujímavých odborných seminároch k alkoholizme, k agresivite, ku komunikácii, k smútku a k strate. 2002-2005 výcvik v kognitívne behaviorálnej psychoterapii (570 hodín) V tomto čase sa nám narodilo naše tretie dieťa a tak som svoje pracovné povinnosti nahradila milými - materskými. 2005 osvedčenie pre prácu s programom KUPOZ zameraným na rozvoj pozornosti. 2008 zapísaná do zoznamu terapeutov Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti 2009 výcvik autogénneho tréningu – základný stupeň 2013 osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu - mediátor 2019 Práca s terapeutickým pieskoviskom Mojou cieľovou skupinou v práci pre Centrum pre rast osobnosti sú dospelí klienti po ukončení prípravy na voľbu povolania. Mojím cieľom bolo a stále je nachádzať pokoj a lásku medzi nami. Život nám prináša mnohé situácie, ktoré aktuálne zvládame, ale dôsledky sú niekedy pre nás ťažké. V takýchto chvíľach je náročné nájsť pokoj a lásku. Ale skúsenosti nám hovoria, že v každom z nás je sídlo pozitívnych emócií, ktoré posilňujú našu schopnosť nevzdávať sa a prekonávať prekážky. Základom pre dobrú spoluprácu je dôvera. Klient môže nazrieť do svojej trinástej komnaty a cítiť sa pri tom bezpečne. Aj o tom sú naše stretnutia. V oblasti mediácie ponúkam možnosť vyriešenia sporov na báze spolupráce, aby vzťah medzi stranami zostal na úrovni vzájomného rešpektu. Mojou úlohou je pomôcť obom stranám nájsť vlastné riešenie sporných bodov a dospieť tak k vzájomnej dohode. "Často až sen ukáže našu pravú tvár a prežijeme šok z toho kým vlastne sme. Prežívame strach, že naša maska bude odhalená. A preto odložme svoj pancier. A buďme tými, kým sme."(Jung)